Tazelenen Kana Göre Cinsiyet Hesaplama

Tazelenen kana göre cinsiyet hesaplama – Teoriye göre, belirli periyotlarda ile kan, dokular ve mukoza zarlarında tazelenme meydana gelir ve bunun sonucunda insanlar fiziksel olarak güncellenir. Bu insan yaşamı boyunca devam eder. Yenilenmenin gerçekleştiği dönem her iki cinsiyet için de farklıdır. Ebeveynlerin kanın yenilenmesine dayanan bir cinsiyet belirleme teorisi vardır. Bu teorinin özü şudur: Bebek, döllenme sırasında kanı daha genç olan ebeveynlerden birinin cinsiyetini tekrarlar.

- Reklam -
Babanın doğum tarihi
Annenin doğum tarihi
Gebe kalma tarihi
Lütfen tüm değerleri doğru giriniz.
Bebeğin cinsiyeti tahminen
Baba kanının son yenilenmesi
Annenin kanının son yenilenmesi