Bebekler Babadan Hangi Özellikleri Alır?

MucizeAnne Yazar: MucizeAnne
Okuma: 7 Dk.
Bebekler Babadan Hangi Özellikleri Alır
Bebekler Babadan Hangi Özellikleri Alır
Google News

Google Haberlerde Takip Et!

“Babası gibi uzun boylu.” “Babası gibi kahverengi gözleri var.” “Mavi gözlerini babasından aldı.” Bunlar, çocukların babalarından aldıkları kalıtsal özellikler hakkında insanların söylediğini duyduğunuz şeylerden sadece birkaçı.

Göz rengi, saç rengi veya belirli bir kişilik özelliği gibi fiziksel özellikler olsun, ebeveynler her zaman erkek veya kız bebeklerinin kendilerine benzeyen hangi özellikleri aldığını merak ederler.

Bu yazımızda bebeler babadan hangi özellikleri alır? sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Bebekler Anne ve Babasının Özelliklerini Eşit Olarak mı Alır?

Çoğumuz her ebeveynin çocuklarına eşit miktarda özellik aktardığını, yani her şeyin %50-%50 olduğunu düşünür. Ancak, her ebeveynden %50 gen aktarılsa da, bu genlerin özelliklerimizi etkileme derecesi farklılık gösterir.

- Reklam -

Bunun bir nedeni, bazı genlerin diğerlerine göre daha aktif olmasıdır. Fareler üzerinde yapılan araştırmalar, bu hayvanların babalarından geçen DNA’yı daha fazla kullandıklarını ortaya koymuştur; gerçekten de, babadan geçen genlerin yaklaşık %60’ı anneden geçenlere göre daha aktif olmuştur. Bu durumun, insanlar dahil diğer memeliler için de geçerli olabileceği düşünülmekle birlikte, kesin değildir.

Bir başka karmaşıklık ise epigenetikten kaynaklanır, bu olay genlerimizin çevresel etkilerle nasıl ifade edildiğini etkiler. Epigenetik, görünüşünüzü etkilediği gibi sağlığınızı ve esenliğinizi de etkiler ve bu değişiklikler çocuklara aktarılabilir.

Babanın yaşam tarzı, yaşı ve hayatı boyunca maruz kaldığı çevresel faktörler çocuklarının özelliklerini etkiler. Örneğin, babanın ergenlik döneminde sağlıklı bir diyet uygulaması, çocuklarında ve hatta torunlarında kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Baskın ve Çekinik Genler

Bebeklerin babalarından miras aldıkları özelliklerden bahsederken, baskın ve çekinik genlerin varlığı nedeniyle belirli baskın özelliklerin daha olası olduğunu anlamak önemlidir. Bunu “güçlü genler” dediğimizde kastedilen budur.

Bir genin farklı versiyonlarına alel denir. Aleller, ilişkili özelliklerine göre ya baskın ya da çekiniktir. Eğer lise biyoloji dersi aldıysanız, Gregor Mendel’in genetik ilkeleri ve Mendel genetiği ile zaten tanışmış olabilirsiniz. Mendel, 19. yüzyılda kalıtımın temel yasalarını belirlemek üzere çalışmıştır.

Kalıtım Yasasına Göre;

- Reklam -
  • Bir çocukta miras kalan her özellik, üreme hücrelerinin döllenme sırasında birleşmesiyle, bebeğin her ebeveynden birer genetik alel miras aldığı bir gen çifti tarafından tanımlanır.
  • Farklı özellikler için genler birbirinden ayrı sıralanır, böylece bir özelliğin mirası diğer bir özelliğin mirasına bağlı olmaz.
  • Hem anneden hem babadan farklı gen formlarına sahip bir kişi, baskın formu ifade edecektir.
  • Baskın genler, sadece bir ebeveynden gelseler bile varlıklarını belli ederler. Buna karşılık, çekinik genlerin bebekte taşıdıkları özelliği göstermesi için her iki ebeveynde de bulunmaları gerekir.
Bebekler Babadan Hangi Özellikleri Alır?

Bazı Yaygın Baskın Özellik Örnekleri:

  • Koyu renkli gözler, açık mavi/yeşil gözlere göre baskındır.
  • Kıvırcık saçlar, düz saçlara göre baskındır.
  • Gamze ve çil, gamze geni mevcut olduğunda bu özelliklerin olmamasına göre baskındır.
  • Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bir kişi aile tarihine ve dış görünüşüne bakarak gelecekteki çocuklarının nasıl görüneceğini tahmin edebilir mi? Bir bakıma. Erkekler ve kadınlar için farklı özellikler daha muhtemel baskındır.

Bebekler Babadan Hangi Özellikleri Alır?

Genleri düşündüğümüzde aklımıza genellikle ebeveynlerden çocuklarına aktarılan fiziksel özellikler gelir. Ancak genetik, göz rengi veya boyundan çok daha fazlasının belirlenmesinde büyüleyici bir rol oynuyor. Genlerin büyüleyici alanına babalar, kişilik tuhaflıklarından doğuştan gelen yeteneklere kadar çocuklarının hayatlarının çeşitli yönlerini şekillendirebilecek benzersiz bir gen dizisine etki eder.

1. Göz Rengi

Bebeklerin göz rengi, anne ve babadan aldığı genlerle belirlenir. Babaların göz rengi geni, bebeğin göz rengini belirlemede önemli bir rol oynar. Özellikle kahverengi göz rengi gibi baskın genler babadan geçtiğinde, bebeklerin göz rengi de büyük ihtimalle kahverengi olur.

2. Saç Rengi ve Yapısı

Bebeklerin saç rengi ve yapısı da büyük oranda babadan miras kalabilir. Kıvırcık veya düz saç gibi özellikler, babadan alınan genlerle belirlenir. Ayrıca, saç renginde de babanın genleri etkili olabilir, özellikle koyu renk saç genleri baskın olduğunda.

3. Boy

Bebeklerin boy uzunluğu, hem anneden hem de babadan gelen genlerle belirlenir. Ancak, babaların boyu, bebeğin boyunun belirlenmesinde daha baskın olabilir. Uzun boylu babaların çocukları, genellikle uzun boylu olma eğilimindedir.

4. Diş Sağlığı

Babaların diş sağlığı, bebeklerin diş yapısı ve sağlığı üzerinde de etkili olabilir. Diş yapısında bozukluklar veya güçlü diş genleri, babadan bebeğe geçebilir. Bu nedenle, babanın diş sağlığı, bebeklerin diş sağlığını etkileyen önemli bir faktördür.

5. Zeka Seviyesi

Zeka genlerinin büyük bir kısmı anneden geçse de, babaların zeka seviyesinin de bebekler üzerinde etkisi vardır. Babadan gelen genler, bebeğin problem çözme yetenekleri ve analitik düşünme gibi zekâ ile ilgili özelliklerini şekillendirebilir.

- Reklam -

6. İmmün Sistem

Bebeklerin bağışıklık sistemi de kısmen babadan gelen genlerle güçlenir. Babaların bağışıklık sistemi güçlü olduğunda, bu genler bebeğe geçerek onun da güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasını sağlar. Bu, bebeklerin hastalıklara karşı dirençli olmasına yardımcı olabilir.

7. Cinsiyet

Bir çocuğun cinsiyeti, babadan gelen kromozomlara bağlıdır. Kadınlar iki X kromozomuna sahipken, erkekler bir X ve bir Y kromozomuna sahiptir. Dolayısıyla, babadan gelen sperm hücresinin taşıdığı kromozom, çocuğun cinsiyetini belirler. Eğer babadan gelen sperm hücresi bir X kromozomu taşıyorsa, bebek kız (XX) olacaktır. Eğer bir Y kromozomu taşıyorsa, bebek erkek (XY) olacaktır.

8. Y Krozomu ile gelen özellikler

Erkekler XY cinsiyet kromozomuna sahip oldukları için Y kromozomunu babalarından miras almak zorundadır. Bu, Y kromozomu üzerindeki tüm genleri, sperm üretimi ve diğer erkeklere özgü özellikler gibi şeyleri de miras aldıkları anlamına gelir.

Ayrıca, Y kromozomu üzerindeki genlerdeki mutasyonlar sonucu oluşan hastalıkları da miras alacaklardır. Bunlara Y’ye bağlı hastalıklar denir. Y kromozomu küçük olduğu ve fazla gen içermediği için bu tür hastalıklar çok yaygın değildir, ancak bunlara örnek olarak kulaklarda aşırı tüylenme—dış kulağın üzerinde normalden fazla kıl çıkması—ve perdeli ayaklar, ikinci ve üçüncü parmakların perde benzeri bir bağlantı ile birleştiği durum dahildir.

9. Kişilik

Bazı kişilik özellikleri, örneğin zeka, içe dönük veya dışa dönük olma ve mizaç gibi özelliklerin genetik bileşenleri bulunmaktadır, bu nedenle bu özellikler miras alınabilir. Gerçekten de, ikizler üzerinde yapılan çalışmalar bazı kişilik özelliklerinin %30-60 oranında kalıtılabilir olduğunu göstermiştir. Bu yüzden bir baba, kendi kişilik özelliklerinin bazılarını çocuklarına aktarabilir.

Ancak çevresel faktörler de kişilik üzerinde büyük etkilere sahiptir. Örneğin, sakin bir babanın çocuğu olmanız, büyüdüğünüz çevrenin etkisiyle sizin de sakin olmanıza neden olabilir; bu durum, babanızdan aldığınız genlerden ziyade yetişme şeklinizle ilgilidir.

10. Yağ Depolama

Vücudumuzda enerji kaynağı olarak kullanılan kahverengi yağ ile depolanan beyaz yağ olmak üzere iki farklı tür yağ bulunur. Fazla beyaz yağ, obezite ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Araştırmalar, ne kadar kahverengi yağ ürettiğimizi annemizden miras aldığımızı, beyaz yağ depolamanın ise babamızdan geçtiğini ortaya koymuştur.

Bu, babanın genlerinin yağ depolamaya daha fazla etki etme olasılığını gösterir. Ancak, birçok özellikte olduğu gibi çevresel faktörler de büyük bir rol oynar. Yani kilolu bir babanın olması, gelecekte bir bebek için mutlaka aynı durumu yaşayacağı anlamına gelmez. Sağlık konusunda, ebeveynlerimizden aldığımız genlerden bağımsız olarak yaşam tarzımız önemli bir etkendir.

Kaynak: FamilyEdication

Bu makaleyi paylaş
Yorum Yap