Doğum İzni, Doğum Parası, Süt Parası, Süt İzni, Babalık İzni

MucizeAnne Yazar: MucizeAnne
Okuma: 5 Dk.
doğum parası
doğum parası
Google News

Google Haberlerde Takip Et!

Doğum İzni Nedir sorusu doğum sürecinde olan anne ve baba adaylarının merak ettiği sorular arasında yer alır. Kişilerin iş hayatında daha fazla uyum sağlamaları ve entegre olmaları için geliştirilen pek çok pozitif ayrıcalık bulunur. Kişilerin sosyal güvenlik alanlarına ilişkin yapılmış olan uygulamalardan biri de doğum iznidir.

Bu izin sadece kadınlar için değil erkekler için de uygulanmaktadır. Aile yapısına alışmak bebeği daha güvenli şekilde büyütebilmek adına gelişim kaydeden bu uygulama sayesinde süreç daha pozitif şekilde ilerler.

Gerek Özel sektörde gerekse devlette memur olarak çalışan kişilerin alacağı doğum izinleri birbirlerinde farklıdır. Doğum İzni kadınlarda doğum öncesi 8 hafta doğum sonrası 8 hafta şeklinde toplamda 16 haftadan oluşur. Hamile kadınların izin süresinin hesaplanmasına göre gebelik 40 hafta olarak ele alındığında hamileliğin ilk 32 haftasını tamamladıktan sonra izne ayrılabilir.

Hamile kadınların çok gebelik durumlarında ise doğumdan önce çalışamayacak duruma gelmesine ek olarak iki hafta önce yani hamileliğin ilk 30 haftasını tamamladıktan sonra izne ayrılabilir. Bu şekilde toplam doğum izni 16 haftadan 18 haftaya yükselir.

- Reklam -

Memur doğum izni yine aynı şekilde seyreder. Toplam 16 tafta izin kullanma süresi vardır. Hamile kadın doğuma e hafta kala hala çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda kullanmadığı izin sürelerini doğumdan sonra kullanabilme yetkisine sahiptir.

Ücretsiz doğum izni işçi sınıfı ayırt etmeksizin geçerlidir. Kadınların ilk doğum için 60 gün ikinci doğumda 120 gün üçüncü doğumda ise 180 gün boyunca yarı zamanlı çalışma hakkı vardır. Bu süreler isteğe bağlı olarak doktor raporları ile uzatılabilir haldedir.

Doğum Parası Ne Kadardır?

Doğum parası  nedir ve ne kadardır sorusuna cevaben annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan hesabına ilk çocuk için 300 TL ödenir. İkinci çocuk için 400 TL ve üç ve sonraki çocuklar için ise 600 TL ödeme yapılır.

Doğum parası anneye bir defaya mahsus verilir. Bu parayı almak için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli gelir. Başvuru için gerekli belgeler ise sadece çocuğun doğum belgesidir.

Doğum İzninde Maaş Ne Kadar Yatar?

Doğum izninde maaş ne kadar yatar sorusu sık sorulan ve oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Doğumdan önce ve sonra kullandığı 16 haftalık resmi izin için maaşından herhangi bir kesinti yapılmadığını söylemek gerekir. Kişi maaşını SGK’dan her zamanki aldığı tutarda alır.

Fakat burada işçinin sadece 2 günlük iş ücreti kesilir. Resmi olan 16 haftalık doğum izin bittikten sonra kişi 6 aylık izin kullanmak isterse bu süre zarfında her ay için maaş alamayacağını söylemek gerekir.

- Reklam -
Doğum İzni, Doğum Parası, Süt Parası, Süt İzni, Babalık İzni 13

Süt Parası Nedir?

Süt parası nedir sorusuna cevap olarak her çocuk için canlı doğum söz konusu olduğu durumlarda doğum tarihinde geçerli olan bir miktar paradır. Bu para miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir ve onaylanır. 2023 yılı için geçerli tutar 520,00 TL’dir.

Sigortalı kadına yada sigortası olmaksızın doğum yapmış kadının eşine bu ödenek verilmektedir.

Doğum Ve Süt Parası İçin Kişi Nereye Başvurması Gerekir?

Doğum ve süt parası için kişi nereye başvurması gerekir sorusuna cevap  olarak kişiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine yaptığı başvurular ile ödeneklerini alabilir.

Bununiçin başvuru belgeleri olarak çocuğun doğum belgesi yeterlidir.  Her iki ödemekte de doğum belgesinin götürülmesi gerekir.

Süt İzni Nedir?

Süt izni nedir sorusuna cevap olarak kadın işçilerin 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmek için kendilerini tanınan bir ila üç saat arasında değişiklik gösteren zaman diliminde anne bebeği ile ilgilenebilir.

Çalışan anne kendisine tanınmış olan bu süreyi gün içerisinde istediği saate kullanabilir. Bu süreyi gün içerisine yayarak kullanabilir. Anne bu süre zarfında bebeği ile ilgilendiğinde bile işte çalışmış sayılır.

- Reklam -

Süt İzni İlk Altı Ay Kaç Saattir?

Süt izni ilk altı ay kaç saattir sorusu yeni doğum yapan anne ve eşlerini yakından ilgilendirir. Doğum yapan anne ve bebek yeni bir yaşama başladıkları için iş ile ilgili bazı istenmeyen durumlar ve adaptasyon sorunları yaşanabilir. Bebeğin anneye ilk aylarda oldukça fazla ihtiyacı vardır.

Bu nedenle  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesince düzenlenen annelerin süt izni süresi ile altı ay üç saat sonraki 6 ay ise bir buçuk saat olarak belirlenir. Süt izni suresi bebek bir yaşına kadar devam eder. Daha sonra bu süre kesilir.

Babalık İzni Nedir?

Babalık izni nedir sorusu yeni baba olmuş yada olacak kişileri yakından ilgilendiren bir konudur.

Konu ile ilgili bilgi verilecek olursa 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına göre özel sektörde çalışan erkekler için babalık izin süresi 5 gün olarak belirlenir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 4B’li çalışanlar için babalık izin süresi ise 10 gün olarak belirlenir.

Özel sektör babalık izni yönetmeliğe göre 5 gün olsa da kişi doktor raporu ile bu süreyi bir iki gün daha uzatabilir. Yine aynı şekilde Memurlarda babalık izni süresi yıllık izinden kullanılarak veya doktor raporu alarak bir kaç gün uzatılabilir.

Bu makaleyi paylaş
Yorum Yap